Podpisywanie komunikatów certyfikatem celnym w dowolnej przeglądarce
2022-04-20

W najnowszej aktualizacji Wrót Celnych z dnia 20.04.2022 roku udostępniono możliwość wysyłania komunikatów z użyciem podpisu z certyfikatu składowanego w systemie.
W tym celu należy najpierw wyeksportować certyfikat wygenerowany na portalu PUESC do pliku pfx i zarejestrować go we Wrotach Celnych.
Szczegółowa instrukcja eksportu certyfikatu, rejestracji we Wrotach Celnych oraz dołączania podpisu do wysyłanego komunikatu krok po kroku znajduje się tutaj: Instrukcja eksportu i rejestracji certyfikatu .

Funkcja ta działa w każdej przeglądarce internetowej. Obsługuje wyłącznie certyfikaty celne, wygenerowane na portalu PUESC. Nie można w ten sposób dołączać do komunikatów podpisów z użyciem certyfikatów kwalifikowanych.

Zespół Produktów Celno - Podatkowych 

Ważna aktualizacja w deklaracji eksportowej AES - korekta 2STW
2022-04-06

Informujemy, że została zainstalowana poprawka w obszarze AES Eksport, pozwalająca na automatyczne uwzględnianie korekty wartości statystycznej o kodzie 2STW.
W deklaracji eksportowej rejestrując korektę z tytułu kosztów transportu (przesyłki) z kodem 2STW kwotę do odliczenia wprowadza się jako liczbę dodatnią. Po zapisaniu deklaracji z włączoną opcją automatycznego przeliczenia wartości statystycznej kwota korekty zostanie automatycznie odjęta od wartości fakturowej.
Koszty przesyłki w deklaracji jedno- i wielopozycyjnej można wprowadzić w zakładce "Szczegóły". Można wtedy podać kwotę korekty dla całej deklaracji łącznie w dowolnej walucie. Wpisuje się kwotę korekty jako liczbę dodatnią. Podczas zapisu kwota korekty zostanie automatycznie przeliczona na PLN, podzielona proporcjonalnie do masy netto na poszczególne pozycje deklaracji i odjęta we właściwych częściach od wartości fakturowej każdej pozycji.

Zespół Produktów Celno-Podatkowych 

Zmiana Regulaminu świadczenia usługi Wrota Celne od 1 listopada 2020 r.
2020-10-01

 Szanowni Państwo!

Od 1 listopada 2020 r. wszedł w życie zmieniony Regulamin świadczenia usługi Wrota Celne. 
W związku z tym równocześnie stracił moc Regulamin w wersji z dnia 6 kwietnia 2017r. 
Treść regulaminu dostępna jest w zakładce "Pomoc/Regulamin". Zmiany dotyczą głównie spraw związanych z połączeniem firm SKG S.A. i Asseco Poland S.A., ochroną danych osobowych oraz procedurą aktualizacji  Regulaminu i cennika usług.

Zespół Produktów Celnych i Podatkowych dla Biznesu
Asseco Poland S.A.

© 2011-2020 SKG S.A./Asseco Poland S.A., Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała, helpdesk +48 692 469 221, e-mail: helpdesk@wrotacelne.pl