Wersja demonstracyjna 30-dniowy pełny dostęp

EMCS - Wypełnianie danych o gwarancji na magazynowanie w raporcie odbioru
2016-01-03

 W związku ze zmianą sposobu obsługi raportu odbioru we Wrotach Celnych wprowadzono obsługę komunikatu PL818 w miejsce obecnie stosowanego IE818. Konieczne jest podanie w raporcie odbioru danych o gwarancji stosowanej na zabezpieczenie magazynowania.

Dopóki nie pojawi się osobna zakładka w dokumencie eAD Odbiór, wymagane dane podaje się:
  • numer GRN zabezpieczenia i kod dostępu w zakładce "Zabezpieczenie" w sekcji "Zabezpieczenie",
  • Numer TIN Odbierającego w zakładce "Podmioty" strefa "Odbierający" pole TIN.
Jeżeli wyroby są objęte zerową stawką podatku akcyzowego, podawanie powyższych danych nie jest konieczne. W przypadku, gdy wypełni się dane o gwarancji a wyroby objęte są zerową stawką akcyzy, gwarancja nie zostanie obciążona.

O przyszłych zmianach w sposobie wypełniania raportu odbioru będziemy informować na bieżąco.

Zespół Hepdesk

SKG S.A.
© 2011 SKG S.A., Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała, T +48 33 8281-100, F +48 33 8281-105, e-mail: sales@skg.pl